Sociale vaardigheidstraining

Muziek maken leent zich goed voor samenspel: het samen klanken maken. Deze kunnen naast elkaar klinken, maar kunnen ook op elkaar reageren en samenklinken. Op deze manier kunnen sociale vaardigheden al spelenderwijs worden geoefend.

In de Klankentuin worden drie verschillende ‘Sociale vaardigheidstrainingen’ gegeven:

Cursus A is bedoeld voor kinderen van 6 – 9 jaar 

Cursus B is bedoeld voor kinderen van 9 – 12 jaar

Cursus C is bedoeld voor kinderen met een stoornis uit het autisme spectrum

Spelenderwijs oefenen de kinderen met sociale vaardigheden, zoals: initiatief nemen, luisteren naar elkaar, jezelf laten horen, op de beurt wachten, complimenten geven of ontvangen, ruimte innemen en voor jezelf opkomen, ruimte geven aan een ander.

Het tweede belangrijk onderdeel is het (leren) omgaan met gevoelens. Hoe laat je horen dat je boos bent of juist blij, bang of verdrietig? En hoe ga je ermee om als een ander zijn/haar gevoelens toont? Ook het inlevingsvermogen wordt getraind: we gaan gezamenlijk een muzikaal verhaal maken, waarin de kinderen de gevoelens van de personen uit het verhaal gaan uitbeelden.

Cursusinformatie: De grootte van de groep is 3 tot 8 kinderen. Bij een kleine groep (3-5 kinderen) geef ik de training in de ruimte van de Klankentuin. Vanaf 6 kinderen wordt de training gegeven op buurthuis ‘De Leeuw’, Samuel van Houtenstraat 1, 3515 CC Utrecht.  Aan de training gaat een intakegesprek vooraf (met één van) de ouders/ verzorgers van het kind.

De cursus duurt acht weken (1 x per week). De kosten van deze gehele training: € 160,-, inclusief intake en 21% BTW.

Via een Persoons Gebonden Budget (PGB) is vergoeding mogelijk. Een aantal zorgverzekeraars geeft een (gedeeltelijke) vergoeding als een aanvullende verzekering is afgesloten.

Voor deelname aan de training is geen enkele muzikale ervaring nodig.

Ook worden sociale vaardigheidstrainingen op locatie gegeven, op scholen en naschoolse opvang.