Muzikaal verhaal

N I E U W S : In de maand februari 2012 zijn we gestart met "Wintervertellingen met muziek".
Voor kinderen en volwassenen. 

De eerste voorstelling was op zaterdagmiddag 18 februari 2012. Tijd: 15.00 - 16.00 uur.
Plaats: Buurthuis de Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1, Utrecht.


Voor het maken van een muzikaal verhaal kunt u mij inhuren (thuis, op school of op de BSO) om een verhaal muzikaal te bewerken met muziekinstrumenten en geluidseffecten.

Voor deze worshop zijn verschillende opties mogelijk:

A. Het publiek luistert naar een verhaal met muzikale omlijsting. Dit wordt beiden door mij gedaan.

B. Het publiek wordt gedeeltelijk ingeschakeld om de verschillende muziekeffecten te maken op de juiste momenten in het verhaal. Van te voren wordt kort geoefend met het laten klinken van het betreffende instrument (de gong, de trommel, de chimes, de oceandrum, enz.) of het geluidseffect (rainstick, onweermaker, twee halve kokosnoten als paardengetrappel, vogelgeluiden d.m.v. een drukknopje, enz.).

C. Ook kunt U kiezen voor het inhuren van een verhalenverteller, waarbij ik zorg voor de muzikale omlijsting: de verschillende instrumenten en de geluidseffecten.

Het kan gaan om elk soortig verhaal of sprookje. Hierop zijn verschillende variaties mogelijk: U kiest het verhaal of laat mij het verhaal bedenken met een bepaald soort thema.

Voor verdere informatie kunt U mij bellen of mailen.

 

Musicals, poppenkast, tafelspelen

In het verleden heb ik musicals en hoorspelen geschreven voor kinderen van de naschoolse opvang en een musical voor het voortgezet speciaal onderwijs. Ook heb ik in de vrije kleuterschoolklas van het speciaal onderwijs meegewerkt aan de muzikale omlijsting van het tafelspel en de poppenkast.


De muzikale activiteiten, die ik aanbied, zijn: 

* het maken en helpen uitvoeren van (kleine) musicals voor het speciaal onderwijs.
* het aanbieden van tafelspelen met muzikale omlijsting.
* het muzikaal begeleiden van verhalen, poppenkast of toneelstukjes.
* het maken van een hoorspel en deze opnemen.