Muziektherapie kan genezend werken

1. Muziek biedt structuur en ordening.
Dit heeft te maken met het hoofd en het denken. Een teveel aan ordening kan tot verkramping leiden, te weinig ordening tot chaos. Een eigenschap van muziek is dat het zowel ordening en structuur kan brengen als het bieden van ontspanning en het loslaten van gedachten.

2. Muziek spreekt direct ons gevoelsleven aan.
Daarnaast biedt het veel mogelijkheden tot communicatie. Dit laatste heeft alles te maken met het geven en ontvangen, het communiceren. Ook hier kan men uit evenwicht zijn en een teveel of te weinig van het ene of het andere hebben.

3. Muziek helpt om in beweging of tot rust te komen.
De mens in beweging is de tegenpool van het denken. Teveel beweging kan een uiting zijn van innerlijke onrust; te weinig beweging kan een teken zijn van depressie. Via muzikale oefeningen kan gewerkt worden aan evenwicht.