Familieopstellingen

Bij een muzikale familieopstelling wordt  het gezin van herkomst (of het huidige gezin) in de ruimte neergezet d.m.v. muziekinstrumenten. De cliënt kiest zowel instrumenten uit voor zichzelf als voor de gezinsleden. Op deze manier wordt er een beeld neergezet dat weergeeft hoe iemand de betrekkingen in zijn of haar familie ervaart. Door de instrumenten te gaan bespelen worden deze betrekkingen ook hoorbaar gemaakt en kan de bijbehorende emotionele lading naar boven komen. Deze werkwijze wordt in de muziektherapie ook wel gezinssculptuur genoemd. Door de familieopstelling te combineren met muziektherapie wordt de werking van beide therapieën versterkt.

Hierdoor kunnen de onderlinge relaties voor de cliënt zichtbaar en hoorbaar worden. Er wordt vervolgens de mogelijkheid geboden om binnen de sculptuur met (gedrags)- veranderingen te experimenteren.